Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej- -II edycja

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego dla 30 osób niesamodzielnych oraz zwiększenie jakości wsparcia poprzez objęcie otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem tj. dla 18 opiekunów faktycznych.

Wartość Projektu: 1.888 014,24 PLN
Wartość Wkładu Unii Europejskiej: 1.736 973,10 PLN