Projekty UE

Wspólnie z partnerami i specjalistami opracowujemy i wdrażamy projekty z zakresu zdrowia i opieki medycznej w ramach projektów dofinansowanych. Poniżej lista zrealizowanych inicjatyw.

Nasze projekty

Dzienny Dom Opieki Medycznej SIR MED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej- Dzienny Dom pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej- -II edycja