Poradnia Terapii mowy

Logopeda specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń komunikacji, mowy oraz języka. Poradnia terapii mowy zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem oraz terapią dzieci i dorosłych, którzy mają trudności w prawidłowym wypowiadaniu dźwięków, formułowaniu słów, zdolności rozumienia języka, płynności mowy, jak również w zakresie artykulacji, fonologii, gramatyki lub czytania i pisania.

  • Diagnoza i ocena
    Przeprowadzenie szczegółowego badania i oceny zdolności komunikacyjnych oraz ocena poziomu rozwoju mowy i języka pacjenta.
  • Indywidualne terapie
    Prowadzenie terapii indywidualnych dostosowanych do konkretnych potrzeb pacjenta. Terapia może obejmować naukę poprawnego wymawiania dźwięków, rozwijanie umiejętności rozumienia i formułowania zdań, naukę artykulacji, czytania i pisania.
  • Konsultacje i porady
    Udzielanie porad pacjentom i ich rodzinom w zakresie technik komunikacyjnych oraz metod wspomagających rozwój mowy.
spec

Specjaliści

Burzak Olga mgr
logopedii, neurologopedii

Burzak Olga mgr