Poradnia Terapii mowy

Logopeda- to specjalista która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

spec

Specjaliści

Burzak Olga mgr
logopedii, neurologopedii

Burzak Olga mgr