Poradnia Psychologiczna

Psycholog specjalizuje się w diagnozowaniu, ocenie, leczeniu i wspieraniu osób z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi i behawioralnymi. Głównym celem poradni psychologicznej jest poprawa zdrowia psychicznego pacjentów i jakości ich życia.

  • Ocena i diagnoza
    Psycholog przeprowadza wywiad i ocenia stan pacjenta w celu zrozumienia jego problemów emocjonalnych, zachowania i funkcjonowania. Może również wykorzystywać różne narzędzia diagnostyczne, takie jak: testy psychologiczne, skalomierze lub różnego rodzaju kwestionariusze.
  • Terapia indywidualna
    Poradnia psychologiczna oferuje indywidualne sesje terapeutyczne, w których psycholog pracuje z pacjentem na rozwijaniu strategii radzenia sobie, zmiany myśli i zachowań, poprawie funkcjonowania emocjonalnego i rozwiązywaniu problemów. Terapia może być ukierunkowana na różne problemy, takie jak: lęki, depresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, traumy, zaburzenia osobowości, stres, trudności w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami życiowymi i wiele innych.
  • Terapia par i terapia rodzinna
    Poradnia psychologiczna może również oferować terapie dla par i rodzin, w których psycholog pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
spec

Specjaliści

mgr Sylwia Ziółkowska

mgr Sylwia Ziółkowska

mgr Anna Bejtka

mgr Anna Bejtka