Poradnia Psychologiczna

Specjalista Psycholog prowadzi badania w zakresie zachowań ludzkich.

spec

Specjaliści

mgr Sylwia Ziółkowska

mgr Sylwia Ziółkowska

mgr Anna Bejtka

mgr Anna Bejtka