05 kwiecień
2019

„Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Rusza nabór uczestników projektu!

Rusza nabór uczestników projektu pn.: „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową opiekunów faktycznych. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 

§  Trening funkcjonowania w codziennym życiu,

§  Dbałość o wygląd i higienę,

§  Trening kształtowania pozytywnych relacji z os. bliskimi,

§  Trening pamięci i koncentracji,

§  Trening komputerowy (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),

§  Wsparcie indywidualne/ grupowe w zakresie:

o   Podniesienia kompetencji życiowych,

o   Podniesienia umiejętności służące przezwyciężeniu nieporadności życiowej os. zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym,

§  Terapia reminiscencyjna, walidacyjna, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, esteto terapia, biblioterapia, filmoterapia, koło gier stolikowych,

§  Zajęcia relaksacyjne - odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego,

§  Gimnastyka,

§  Podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej.

§  Codziennie posiłki,

§  Wsparcie logopedy,

§  Wsparcie psychologa,

§  Wsparcie dietetyka,

§  Wsparcie opiekuna medycznego,

§  Wsparcie prawnika.

 

Nabór trwa do 20.04.2019 r.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.

Uzupełniony i podpisany formularz (scan dokumentu) wraz z załącznikami należy przesłać na adres: rejestracja@sirmed.pl  lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Centrum Medyczne SIR MED albo dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED.

Formularz Uczestnik

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o.

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133
  • +48 603 882 808
  • 52 / 355 79 00
  • 52 / 355 79 16
  • rejestracja@sirmed.pl
  • przychodnia@sirmed.pl
Kontakt szczegółowy