01 lipiec
2018

Dzienny Dom Pobytu w Inowrocławiu działający przy Centrum Medycznym SIR MED sp. zo. o. oferuje 10 miejsc pobytu dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Osoba zgłoszona może przebywać w DDP w dniach od poniedziałku do piątku przez 8 godzin tj. od. godz. 8.00 do godz. 16.00. Oferujemy całe spectrum wsparcia podstawowego, na które składa się:

1. Wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy z podwieczorkiem); menu opracowane przez dietetyka, uwzględniające indywidualne schorzenia i potrzeby każdego uczestnika

2. Wsparcie psychologa polegające m.in. na treningu pamięci, koncentracji, terapii reminiscencyjnej polegającej na utrwalaniu pozytywnych wspomnień za pomocą fotografii;

3. Wsparcie terapeuty zajęciowego polegające m.in. na prowadzeniu treningu funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny oraz trening umiejętności praktycznych), muzykoterapia, terapia tańcem, esteoterapia, biblioterapia, filmoterapia, koło gier stolikowych, terapia komputerowa przeciw wykluczeniu cyfrowemu

4. Wsparcie fizjoterapeuty polegające m.in. na zajęciach relaksacyjnych, gimnastyce, fizjoterapii indywidualnej dopasowanej do potrzeb każdego uczestnika

5. Wsparcie opiekuna medycznego polegające m.in. na pomocy przy czynnościach fizjologicznych, w trakcie posiłków, w trakcie zajęć tematycznych, pomoc podczas wyjść poza DDP, nadzór nad dawkowaniem leków czy przyjmowanymi posiłkami

6. Opiekun uczestnika; wsparcie polegające na indywidualnym wsparciu i motywacji każdego uczestnika, dopasowanie odpowiednich narzędzi integracji, bieżąca aktualizacja form wsparcia.

7. Pielęgniarka; wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w trakcie dziennego pobytu, m.in. podawanie leków, usługi pielęgniarskie i pielęgnacyjne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestnika.

 

 

Cena za miesięczny pobyt obejmująca wsparcie podstawowe wynosi 3 500,00 zł

 

 

W ofercie znajduje się również wsparcie dodatkowe, które będzie wyceniane indywidualnie w zależności od formy i ilości udzielanego wsparcia:

 

 1. Trener interpersonalny; wsparcie polegające na treningu umiejętności interpersonalnych ułożonym pod indywidualne zapotrzebowania pacjenta
 2. Logopeda; wsparcie polegające na zajęciach indywidualnych, zgodnie z przeprowadzoną ankietą własną, dla osób m.in. po udarach ale również jako element usprawniający komunikowanie się ze światem zewnętrznym, zwiększającym samodzielność.
 3. Arteterapeuta; wsparcie polegające na leczeniu poprzez sztukę, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników
 4. Animator; wsparcie polegające na propozycji i prowadzeniu różnych form aktywizacji, integracji, urozmaicenia czasu wolnego,
 5. Artysta; wsparcie polegające na organizacji wydarzeń, szczególnie kulturalnych, artystycznych, urozmaicających pobyt w DDP
 6. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- osoba, która ma pod swoją opieką konkretnego uczestnika DDP ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi (w szczególności dla osób z porażeniem mózgowym, po przebytych silnych udarach itp.), która pomaga we wszystkich czynnościach dnia codziennego
 7. Transport uczestnika z miejsca zamieszkania do DDP, a po zajęciach do miejsca zamieszkania. Środek transportu jest dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 8. Porady prawnika obejmujące poradnictwo indywidualne w zakresie zgłoszonym przez uczestnika.
 9. Warsztaty z systemów wsparcia dla osób zainteresowanych, obejmujące zajęcia z tematyki systemów wsparcia, które może wykorzystać osoba niesamodzielna i niepełnosprawna, takie jak m.in. instytucje pomocy społecznej w Polsce, świadczenia materialne i prawne, bezpieczeństwo socjalne

fundusze-europejskieunia-europejskawojewodztwo

 

 

 

 

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o.

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133
 • +48 603 882 808
 • 52 / 355 79 00
 • 52 / 355 79 16
 • rejestracja@sirmed.pl
 • przychodnia@sirmed.pl
Kontakt szczegółowy