06 lipiec
2018

Rusza nabór uczestników do II tury projektu pn.: „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński

Rusza nabór uczestników do II tury projektu pn.: „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 

§  Trening funkcjonowania w codziennym życiu,

§  Dbałość o wygląd i higienę,

§  Trening kształtowania pozytywnych relacji z os. bliskimi,

§  Trening pamięci i koncentracji,

§  Trening komputerowy (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),

§  Wsparcie indywidualne/ grupowe w zakresie:

o   Podniesienia kompetencji życiowych,

o   Podniesienia umiejętności służące przezwyciężeniu nieporadności życiowej os. zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym,

§  Terapia reminiscencyjna, walidacyjna, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, esteto terapia, biblioterapia, filmoterapia, koło gier stolikowych,

§  Zajęcia relaksacyjne - odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego,

§  Gimnastyka,

§  Podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej.

§  Codziennie posiłki,

§  Wsparcie logopedy,

§  Wsparcie psychologa,

§  Wsparcie dietetyka,

§  Wsparcie opiekuna medycznego,

§  Wsparcie prawnika.

 

 

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED www.sirmed.pl oraz na stronie internetowej partnera projektu www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.

Uzupełniony formularz (scan podpisanego dokumentu) wraz z załącznikami należy przesłać na adres: ddpsirmed@gmail.com, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED., ul. Staropoznańska 131-133, 88-100  Inowrocław.

 

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o.

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133
  • +48 603 882 808
  • 52 / 355 79 00
  • 52 / 355 79 16
  • rejestracja@sirmed.pl
  • przychodnia@sirmed.pl
Kontakt szczegółowy