Diagnostyka

Centrum Medyczne Sir Med oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych, które są kluczowe dla skutecznego leczenia i monitorowania zdrowia naszych pacjentów. Diagnostyka laboratoryjna to nieodłączna część procesu diagnozowania chorób.

Holter EKG to nieinwazyjne badanie, które pozwala na analizę pracy serca przez dłuższy czas, nawet do dwóch dni. To niezwykle pomocne narzędzie w diagnozowaniu problemów z rytmem serca, takich jak arytmie i migotanie przedsionków. Oferujemy profesjonalne interpretacje wyników badania Holter EKG, które mogą pomóc w ustaleniu najlepszego planu leczenia dla pacjenta.

 

Spirometria to badanie układu oddechowego, które ocenia objętość powietrza wydychanego z płuc i wdychanego do płuc. Nasz specjalnie przeszkolony personel wykonuje spirometrię w celu wykrycia zaburzeń oddychania, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub rozedma płuc. Pozwala to lekarzom na wdrożenie odpowiedniego leczenia i monitorowanie jego postępów.

 

Echo serca, znane również jako echokardiogram, jest bezpiecznym, nieinwazyjnym badaniem, które pozwala na ocenę struktury i funkcji serca. Dzięki temu badaniu możemy identyfikować wady serca, problemy z zakrzepami, uszkodzenia mięśnia sercowego oraz monitorować postępy w terapii. Nasi doświadczeni sonografowie serca zapewniają dokładne i wiarygodne wyniki badania.

 

EKG z opisem i EKG bez opisu to standardowe badania elektrokardiograficzne, które pozwalają na ocenę rytmu serca oraz wykrywanie zmian w jego funkcjonowaniu. EKG z opisem dostarcza dodatkowych informacji, które mogą być kluczowe w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób serca. Nasz wyspecjalizowany personel wykonuje te badania z precyzją i skrupulatnością.

 

Audiometr to test, który ocenia słuch i pozwala wykrywać ewentualne problemy związane z zaburzeniami słuchu. Nasze zaawansowane urządzenia audiometryczne umożliwiają dokładne określenie stopnia słuchu i dostosowanie najlepszego planu leczenia lub rehabilitacji.

 

Holter ciśnieniowy to badanie monitorowania ciśnienia krwi przez określony czas, zwykle 24 godziny. Nieduży aparat rejestruje pracę serca podczas snu i wykonywania codziennych czynności. Pozwala to na dokładniejszą ocenę funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Wyniki badania Holter mogą pomóc w diagnozowaniu nadciśnienia tętniczego i wdrażaniu odpowiedniego leczenia.

Test wysiłkowy (próba wysiłkowa) to badanie, które ocenia pracę serca i układu oddechowego podczas wysiłku fizycznego. Jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w ocenie sprawności fizycznej pacjenta. Nasz doświadczony personel zapewnia bezpieczne przeprowadzenie testu i precyzyjną interpretację wyników.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług diagnostycznych, które pomogą w dokładnej ocenie stanu zdrowia i opracowaniu indywidualnego planu leczenia.

CENNIK - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
CENNIK - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
HOLTER EKG 170 zł
SPIROMETRIA
ECHO SERCA 180 zł
EKG Z OPISEM 60 zł
EKG BEZ OPISU 40 zł
AUDIOMETR
HOLTER CIŚNIENIOWY 150 zł
TEST WYSIŁKOWY 180 zł